Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Технически спецификации.pdf 20.09.2018 г.
Документация за участие   ЕЕДОП.zip 20.09.2018 г.
Документация за участие   Документация.pdf 20.09.2018 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 20.09.2018 г.
Решения   Решение.pdf 20.09.2018 г.
Обявление   Обявление.pdf 20.09.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 03.12.2018 г.
Решения   Решение.pdf 03.12.2018 г.
Обявление   Обявление.pdf 21.12.2018 г.