Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Документация за участие   Документация_ремонт_климатици_МЕР_Шумен_2018.pdf 18.06.2018 г.
Документация за участие   espd-request.zip 18.06.2018 г.
Документация за участие   Методика_оценка_оферти_ОП.pdf 18.06.2018 г.
Документация за участие   Технически_спецификации_ремонт_климатици_МЕР_Шумен_2018.pdf 18.06.2018 г.
Образци към документация за участие   Документация_ремонт_климатици_МЕР_Шумен_2018.docx 18.06.2018 г.
Решения   Решение_откриване_процедура.pdf 18.06.2018 г.
Обявление   Обявление_откриване_процедура.pdf 18.06.2018 г.
Обявление   Решение_обявление_изменение.pdf 11.07.2018 г.
Дата отваряне на ценови предложения20-07-2018г. 09:00ч. На адреса на Възложителя - гр. Шумен, бул. "Плиска" No 1, Заседателна зала. 17.07.2018 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол_ремонмт_климатици_разглеждане_оценка_класиране_изпълнител.pdf 23.07.2018 г.
Решения   решение_класиране_ремонт_климатици.pdf 23.07.2018 г.
Договор с приложения   Договор_ремонт_климатици_ИМПУЛС.pdf 29.08.2018 г.
Договор с приложения   Приложение_ценово_предложение_ремонт_климатици_Импулс.pdf 29.08.2018 г.
Договор с приложения   Приложение_техническо_предложение.pdf 29.08.2018 г.
Договор с приложения   Приложение_технически_изисквания_ремонт_климатици_МЕР_Шумен_2018.pdf 29.08.2018 г.
Обявление   Обявление_възложена_поръчка.pdf 12.09.2018 г.
Приключил договор   обявление_приключил_договор_ТО_климатични_системи.pdf 19.03.2019 г.