Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   решение.pdf 02.09.2015 г.
Обявление   обявление.pdf 02.09.2015 г.
Документация за участие   Документация.pdf 02.09.2015 г.
Образци към документация за участие   Документация.doc 02.09.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   протокол №1.pdf 23.10.2015 г.
Дата ценово отваряне24-11-2015г. 15:00ч. адреса на Възложителя: гр. София, бул. "Гоце Делчев" №105, 9 етаж - заседателна зала 17.11.2015 г.
Решения   решение.pdf 16.12.2015 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   протокол.pdf 16.12.2015 г.
Договор с приложения   stamp_ЦДУ 07 Алстом д ка ЦРЗ.pdf 14.01.2016 г.