ЗДРАВЕЙТЕ,


Това е уеб-базирана платформа за организиране на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата и обменните мощности, автоматично вторично регулиране и допълнителен резерв за ръчно вторично регулиране с цел балансиране на инсталираните мощности с динамично променяща се генерация.


Описание на правилата »»


Информация относно активността в момента:  Няма активен търг
РЕЗЕРВ ЗА ПЪРВИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТАТА, РПРЧ


Тръжната процедура е приключила на 2.7.2022 г., за период: ден 3, месец 7, година 2022.

Размер на РПРЧ, обявен от ЕСО ЕАД за тръжната процедура: 45MW.


КласиранНомер офертаПолучена наКритерийКласиран резервПредложен резервЦена за разполагаемост
1T172156D8821300082.7.2022 г. 8:00:1310101010
2T146071D9494601082.7.2022 г. 8:01:4610101010
3T110791D6224903082.7.2022 г. 8:03:4910252510
РЕЗЕРВ ЗА АВТОМАТИЧНО ВТОРИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТАТА И ОБМЕННИТЕ МОЩНОСТИ, РаВРЧ


Тръжната процедура е приключила на 2.7.2022 г., за период: ден 3, месец 7, година 2022.

Размер на РаВРЧ, обявен от ЕСО ЕАД за тръжната процедура: 155MW.


КласиранНомер офертаПолучена наКритерийКласиран резервПредложен резервЦена за разполагаемост
1T2312984C0982130092.7.2022 г. 9:30:219,940409,9
2T2571077C5065830092.7.2022 г. 9:30:589,930309,9
3T2536724C7024831092.7.2022 г. 9:31:4810858510
РЕЗЕРВ ЗА РЪЧНО ВТОРИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТАТА И ОБМЕННИТЕ МОЩНОСТИ, РрВРЧ(ВЕИ)

с цел балансиране на инсталираните мощности с динамично променяща се генерация


Тръжната процедура приключила на 2.7.2022 г., за период: ден 3, месец 7, година 2022.

Размер на РрВРЧ(ВЕИ), обявен от ЕСО ЕАД за тръжната процедура: 100MW.


КласиранНомер офертаПолучена наКритерийКласиран резервПредложен резервЦена за разполагаемост
1T3662337Z8125149112.7.2022 г. 11:49:511010010010