ЗДРАВЕЙТЕ,


Това е уеб-базирана платформа за организиране на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата и обменните мощности, автоматично вторично регулиране и допълнителен резерв за ръчно вторично регулиране с цел балансиране на инсталираните мощности с динамично променяща се генерация.


Описание на правилата »»


Информация относно активността в момента:  Няма активен търг
РЕЗЕРВ ЗА ПЪРВИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТАТА, РПРЧ


Месечната тръжна процедура е приключила на 25.8.2021 г. , за период: месец 9 година 2021 г.

Размер на РПРЧ, обявен от ЕСО ЕАД за тръжната процедура: 45 MW.


КласиранНомер офертаПолучена наКритерийКласиран резервПредложен резервЦена за разполагаемост
1T1598608D88852160824.8.2021 г. 20:16:529,210109,2
2T1202559D90356010224.8.2021 г. 14:01:569,6510109,65
3T154468D86410030224.8.2021 г. 14:03:109,9510109,95
4T1663234D6821080224.8.2021 г. 14:08:2110152510
РЕЗЕРВ ЗА АВТОМАТИЧНО ВТОРИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТАТА И ОБМЕННИТЕ МОЩНОСТИ, РаВРЧ


Месечната тръжна процедура е приключила на 26.8.2021 г. , за период: месец 9 година 2021 г.

Размер на РаВРЧ, обявен от ЕСО ЕАД за тръжната процедура: 155 MW.


КласиранНомер офертаПолучена наКритерийКласиран резервПредложен резервЦена за разполагаемост
1T2121257C28111040225.8.2021 г. 14:04:118,920208,9
2T2165228C48410030225.8.2021 г. 14:03:109,2120209,21
3T2803880C46903050225.8.2021 г. 14:05:039,540409,5
4T2481283C05443140325.8.2021 г. 15:14:4310758510
РЕЗЕРВ ЗА РЪЧНО ВТОРИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЧЕСТОТАТА И ОБМЕННИТЕ МОЩНОСТИ, РрВРЧ(ВЕИ)

с цел балансиране на инсталираните мощности с динамично променяща се генерация


Месечната тръжна е процедура приключила на 26.8.2021 г. , за период: месец 9 година 2021 г.

Размер на РрВРЧ(ВЕИ), обявен от ЕСО ЕАД за тръжната процедура: 100 MW.


КласиранНомер офертаПолучена наКритерийКласиран резервПредложен резервЦена за разполагаемост
1T316797Z33745180926.8.2021 г. 9:18:451010010010