ЗДРАВЕЙТЕ,


Това е уеб-базирана платформа за организиране на месечни тръжни процедури за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата и обменните мощности, автоматично вторично регулиране и допълнителен резерв за ръчно вторично регулиране с цел балансиране на инсталираните мощности с динамично променяща се генерация.


Описание на правилата »»


Информация относно активността в момента:  В момента е активен търг РПРЧ