ЕСО ЕАД

Платформа за провеждане на месечни електронни търгове за закупуване на разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности.


гр.София
бул. „Цар Борис III” № 201
факс: +359 2 9626 129
е-mail: eso@eso.bg
относно платформата:
  тел: +359 2 9213 627
  е-mail:tenders.reserves@eso.bg
  е-mail:webmaster@eso.bg

Описание на правилата