Регистър на доставчици на балансиращи услуги с техническите параметри на техните модули/единици.


Списък с доставчиците, които са въведени в системата.

 ДоставчикСтатусВидДоговорДата на регистрацияДата изключванеАдрес за кореспонденция
Брикел ЕАД A Индивидуален доставчик Договор DDE-002/12.03.2021 г. 12.03.2021 гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, извън града
ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД A Индивидуален доставчик Договор DDE-004/03.12.2020 г. 03.12.2020 с. Ковачево , обл. Стара Загора
Топлофикация Перник АД A Индивидуален доставчик Договор DDE-004/11.05.2021 г. 11.05.2021 гр. Перник, ж.к. Мошино
ТЕЦ Варна ЕАД A Индивидуален доставчик Договор DDE-002/27.11.2020 г. 27.11.2020 с.Езерово, обл. Варна
Топлофикация Русе АД A Индивидуален доставчик Договор DDE-001/04.03.2021 г. 04.03.2021 гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток
ТЕЦ Бобов дол ЕАД A Индивидуален доставчик Договор DDE-003/27.11.2020 г. 27.11.2020 гр. Дупница, обл. Кюстендил, п.к. №8
Топлофикация Плевен АД A Индивидуален доставчик Договор DDE-003/15.04.2021 г. 15.04.2021 гр. Плевен, ул. Източна индустриална зона №128
Топлофикация Сливен ЕАД A Индивидуален доставчик Договор DDE-005/16.07.2021 16.07.2021 гр. Сливен, бул. Стефан Караджа №23
НЕК ЕАД A Агрегатор Договор DDE-005/18.12.2020 г. 18.12.2020 гр. София, ул. Веслец 5

* Статус: А-активен; N-неактивен; S-временно спрян.