Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение за откриване.pdf 30.12.2015 г.
Обявление   Обявление.pdf 30.12.2015 г.
Документация за участие   Документация.pdf 30.12.2015 г.
Образци към документация за участие   Образци.doc 30.12.2015 г.
Дата ценово отваряне24-02-2016г. 14:00ч. гр. София, бул. Европа, № 2, ет. 1, стая 3 - заседателна зала. 19.02.2016 г.
Решения   Решение за класиране.pdf 12.03.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол1.pdf 12.03.2016 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол2.pdf 12.03.2016 г.
Договор с приложения   ДОГОВОР.pdf 20.04.2016 г.