Профил на купувача Друга информация
xs
Архив обществени поръчки
Съобщение жребий СМР
Съобщение жребий просеки
Пазарни консултации

Становища на изпълнителния директор на АОП по запитвания на ЕСО ЕАД
Предварителни обявления
Банкова сметка за внасяне на гаранции
Плащания по възложени поръчки, обявени преди 01.10.2014 г.
Контакти с ЕСО ЕАД
Съобщения
Други
Вид документ Име Дата на публикуване
Решения   Решение.pdf 26.11.2018 г.
Обявление   Обявление.pdf 26.11.2018 г.
Документация за участие   Технически спецификации.docx 28.11.2018 г.
Документация за участие   Приложения.zip 28.11.2018 г.
Документация за участие   ЕЕДОП.zip 28.11.2018 г.
Документация за участие   Образци.docx 28.11.2018 г.
Документация за участие   Документация.pdf 28.11.2018 г.
Разяснения   Разяснения_01.pdf 17.12.2018 г.
Разяснения   Разяснения_02.pdf 18.12.2018 г.
Разяснения   Разяснение.pdf 27.12.2018 г.
Разяснения   Разяснения_04.pdf 07.01.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Протокол 1.pdf 15.04.2019 г.
Дата отваряне на ценови предложения02-05-2019г. 11:00ч. На адреса на възложителя: гр. София, бул. "Цар Борис III" № 201 24.04.2019 г.
Протоколи и/или докладите на комисиите с приложения   Доклад.pdf 10.05.2019 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнители ОП 2.pdf 10.05.2019 г.
Решения   Решение за определяне на изпълнители ОП 1.pdf 10.05.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0045 MER Dogovor.pdf 27.06.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0044 MER Dogovor.pdf 27.06.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0043 MER Dogovor.pdf 27.06.2019 г.
Договор с приложения   Stamp_0042 MER Dogovor.pdf 27.06.2019 г.
Обявление   Обявление за възложена поръчка.pdf 27.06.2019 г.